U prvoj desetorci srpske privrede po neto dobiti, koju predvodi „Sintelon”, osim „Telenora”, sve kompanije su proizvo?a?i, piše Politika.

Listu je na osnovu završnih ra?una za prošlu godinu sa?inio Republi?ki zavod za razvoj, rangiraju?i srpska preduze?a sa više od sto zaposlenih, po visini ostvarene neto dobiti. Ne ra?unaju?i ona javna i prvi put, umesto rezultata pojedina?nih firmi, posmatraju?i i zbirni bilans – profit na nivou poslovnih sistema.Weiterlesen...