Brojnim manifestacijama se u Srbiji obeležava Svetski dan Roma. Ovaj dan je ustanovljen da bi se ukazalo na težak položaj Roma u svim državama.

Ideja je da se podstaknu države u kojima žive da obrate posebnu pažnju kako bi unapredili njihov položaj.Program "Podrška Romima - pedagoški asistenti u osnovnim školama" ima za cilj da se premosti jaz koji postoji izme?u Roma i ostatka populacije i romskoj deci pruži podršku da se na najbolji mogu?i na?in prilagode i uklju?e u redovan sistem obrazovanja.Weiterlesen...