Tribunal u Hagu je odlu?io da tokom letnje pauze u su?enjima, na privremenu slobodu pusti penzionisanog generala Vojske Jugoslavije Mom?ila Periši?a.

Ve?e sudije Bakonea Molotoa usvojilo je Periši?ev zahtev za privremeno osloba?anje iz humanitarnih razloga, da bi mu omogu?ilo da u Beogradu obi?e obolelu suprugu i do?eka ro?enje unu?eta.Weiterlesen...