Eksperti Instituta za traženje nestalih lica BiH pronašli su na obalama jezera Peru?ac ostatke 60 lica, za koje se vjeruje da su ubijeni Bošnjaci iz Višegrada.

Nivo vode ?e biti pove?an na uobi?ajenu visinu jezera, pa ?e obale u kojima eksperti traže skeletne ostatke ponovo godinama ostati pod vodom.Weiterlesen...