Peš?ana oluja zahvatila je ve?i deo Kine i primorala stanovnike da nose zaštitne maske i poveze preko lica da bi se zaštiti od peš?ane prašine i šljunka.

Vetar sa severozapada doneo je pesak iz regiona Sin?ang i Ningsia, kao iz pokrajna Gansu i Iner Mongolija na ve?i deo kineskog severa, mada je pesak i peš?ana prašina stigla i do delova južne Kine. To je druga peš?ana oluja koja je pogodila Peking u poslednja tri dana, gde su oblakoderi uvijeni u sivkastu mešavinu peska, prašine i zaga?enja.Weiterlesen...