Na današnji dan pre pet godina dogodio se najve?i napad na Srbe na Kosovu i Metohiji od uspostavljanja me?unarodne administracije.

Napadi na srpske enklave i masovno uništavanje njihove imovine iznenadili su me?unarodne snage ?ija je reakcija zakasnela. Tokom dvodnevnog nasilja 19 ljudi je poginulo, a 950 ranjeno, proterano je više od 4.000 Srba, uništeno 900 ku?a i 35 crkava i manastira, me?u kojima i spomenici kulture od neprocenjive vrednosti iz 14. i 16. veka.Weiterlesen...