Novoizabrani Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petruši? izrazila je o?ekivanje da ?e država u najkra?em roku obezbediti uslove za rad te institucije.

Prema njenim re?ima, potrebno je raditi na upoznavanju gra?ana sa nadležnostima Poverenika i zato je jedan od zadataka informisanje javnosti o sadržini zakona i svim mehanizmima koji stoje gra?anima na raspolaganju u zaštiti od diskriminacije.Weiterlesen...