Emisari predsednika Srbije Borisa Tadi?a uru?uju poruku u 55 zemalja. Diplomatska akcija ve? dala prve rezultate.

Ova šatl-diplomatija zasada je dala rezultat, jer se od objave mišljenja Me?unarodnog suda pravde, nije uve?ao broj zemalja koje su priznale Kosovo. Iako se, u danima odluke, najavljivao pravi ”cunami” priznanja.Weiterlesen...