Predstavljen internet portal Pištaljka.rs putem kojeg ?e gra?ani mo?i da prijavljuju korupciju na radnom mestu i okolini, uz obezbe?enje zaštite identiteta.

Re? je o sajtu na kojem ?e ljudi, bez straha da ?e trpeti posledice, mo?i da prijavljuju korupciju. Koliko je to zna?ajno najbolje zna Goran Miloševi?, radnik "Puteva Srbije" koji je otkrio "drumsku mafiju".Weiterlesen...