Severna Koreja je zabranila upotrebu stranog novca u još jednom koraku komunisti?ke vlasti da osigura kontrolu nad za?ecima tržišne privrede u zemlji.

Izveštaji kažu da dekret o zabrani govori o strogim kaznama za svakog ko koristi dolar, evro, juan i drugi tu?i novac. Inostrana valuta je ranije prihvatana u nekim radnjama, restoranima i drugim mestima, posebno onima koji su pružali usluge strancima.Weiterlesen...