Beogradsko gradsko ve?e je do 15. juna produžilo akciju u okviru koje gra?ani uz olakšice mogu da izmire zaostale obaveze prema JKP “Infostan“.

Svi dužnici mogu da se opredele da li ?e izmiriti osnovni dug u celosti, ?ime se oslobo?aju svih kamata i sudskih troškova ili ?e potpisati sporazum sa "Infostanom" o izmirenju u ratama. U tom slu?aju bi?e im otpisano 50 odsto kamate, a ostatak duga ?e mo?i da izmire do 30. septembra 2009. godine u šest jednakih mese?nih rata.Weiterlesen...