“Telekom Srbija“ saopštio je da ?e gra?ani mo?i da pla?aju mese?ni ra?un za fiksni telefon SMS porukom sa Dinakard karticom.

Korisnici treba da se popunjavanjem formulara registruju u ekpozituri banke koja im je izdala Dinakard karticu. Usluga mobilnog pla?anja je omogu?ena svim prepaid i postpaid korisnicima. Osim pla?anja ra?una za fiksni telefon, MTS korisnici mogu da na taj na?in izmire i neke druge ra?une.Weiterlesen...