Deset vojvo?anskih gradova i opština izradilo je akcione planove za poboljšanje uslova za obrazovanje Roma, saopšteno je u Novom Sadu.

Tim planovima se predvi?a "permanentno motivisanje roditelja romske dece da im se deca obrazuju", kao i uklju?ivanje romske dece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja, uvo?enje romskih asistenata u škole i dopunski rad sa decom.Weiterlesen...