Na?elnik Uprave za razvoj VS Mitar Kova? kaže da je u okviru opremanja oružanih snaga planirana nabavka višenamenskih aviona za potrebe vojnog vazduhoplovstva.

"Poznat je stav o nabavci višenamenskog aviona i radara, ?ime bi se potpuno integrisao sistem ViPVO u modernom smislu, saglasno rešenjima nekih država primerenih nama - Ma?arske i ?eške", rekao je on.Weiterlesen...