Direktor Agencije za privatizaciju, Vladislav Cvetkovi?, kaže da bi ove godine trebalo da bude privatizovano oko 130 društvenih preduze?a.

Ekonomska kriza, koja je obeležila 2009, u prvi plan je izbacila slabosti prethodnih privatizacija u Srbiji, dok je istovremeno usporila prodaju preostalih društvenih i državnih preduze?a. U 2010. bi?e nastavljena potraga za kupcima za oko 130 društvenih preduze?a, dok je me?u velikim javnim kompanijama mogu?a samo privatizacija „Galenike“.Weiterlesen...