Direktorima u javnim preduze?ima ne?e biti smanjene plate, a menadžeri ne?e imati pravo na bonuse, piše Blic pozivaju?i se na izvore iz Vlade Srbije.

"Direktori ?e imati obavezu da kabinetu premijera Srbije Mirku Cvetkovi? dostave iznose svojih plata i obra?une po kojima su došli do tih iznosa, a zatim i da sve te podatke objave na internet stranicama svojih preduze?a", navodi list. Dodaje se da ?e ta preporuka biti na dnevnom redu sednice Vlade Srbije idu?eg ?etvrtka.Weiterlesen...