Bavljenje plesom omogu?ava deci da razviju fizi?ke i duhovne sposobnosti, kao i da se socijalizuju kroz zdravu atmosferu, piše "Danas".

"Pitanje poznavanja i u?enja plesa je stvar opšte kulture", kaže za "Danas" potpredsednik Plesnog saveza Srbije Ivica Došenovi?.Weiterlesen...