Predstavnici Srbije i Me?unarodnog monetarnog fonda po?eli su razgovore o tre?oj reviziji kreditnog stend-baj aranžmana.

Narodna banka Srbije saopštila je da ?e tokom posete Misije MMF-a u Beogradu, do 23. februara, biti razmotrena fiskalna, monetarna i makroekonomska kretanja i realizacija dogovorenih mera. U okviru redovnih godišnjih konsultacija, koja se obavlja istovremeno sa revizijom stend-baj aranžmana od 2,9 milijardi evra, bi?e analizirana i srednjoro?na strategija ekonomske politike Srbije.Weiterlesen...