U Specijalnom sudu po?elo je su?enje grupi sa bivšim predsednikom opštine Zrenjanin Goranom Kneževi?em na ?elu.

Su?enje je vra?eno na po?etak zbog izmene ?lanova sudskog ve?a. O?ekuje se da ?e dosadašnje izmene svedoka biti ?itane pred novim sudskim ve?em, kako bi se ubrzao proces. Za danas je predvi?eno saslušanje šest svedoka.Weiterlesen...