U Briselu je po?ela konferencija tužilaca za ratne zlo?ine s podru?ja bivše Jugoslavije, na kojoj u?estvuje i srpski tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi?.

Cilj skupa je ja?anje regionalne saradnje u pitanjima istraga i krivi?nog gonjenja. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc rekao je na konferenciji da je važno da se dragoceni materijali iz istraga realizuju pred lokalnim pravosu?ima, u skladu sa tranzicionom strategijom Haškog tribunala.Weiterlesen...