Na Beogradskom sajmu danas se otvara 32. Me?unarodni sajam turizma, koji ?e prvi put ove godine trajati pet dana.

Na sajmu ?e, kako je najavljeno, u?estvovati oko 850 izlaga?a, a posetioci ?e mo?i da uplate aranžmane za predstoje?e leto uz popuste od 10 do 20 odsto. Zemlja partner ovogodisnsjeg sajma turizma je Slovenija. Prvi put na beogradskom sajmu turizma svoju celovitu ponudu predstavi?e turisti?ke organizacije Španije, SAD i Hrvatske.Weiterlesen...