U fabrici automobila u Kragujevcu danas po?inje proizvodnja automobila "punto" sa dizel motorom zapremine 1.300 kubnih centimetara.

Kompanija "Fijat" ?e dizel "punto" praviti u dve verzije opreme - "dinamik" i "emoušn". Po?etku proizvodnje prisustvova?e ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla?an Dinki?, ministarka za Nacionalni investicioni plan Verica Kalanovi?, ambasador Italije u Beogradu Armando Varikio, ?elnici lokalne uprave, kao i direktor me?unarodnog poslovanja "Fijata" Silverio Bonfiljoli.Weiterlesen...