Svetski program za hranu (WFP) saopštio je da je po?eo prvu sistematsku raspodelu hrane na Haitiju od kako je tu ostrvsku zemlju pogodio zemljotres.

U Port-o-Prensu je odre?eno 16 mesta na kojima ?e samo žene mo?i da preuzimaju namirnice. Raspodela hrane posle zemljotresa koji je pogodio Haiti 12. januara obeležena je, podse?a AP, lošom koordinacijom, propustima i haoti?nim redovima gladnih ljudi gde su ?esto mla?u muškarci terali žene i slabije od sebe i uzimali njihova sledovanja.Weiterlesen...