Po?etak preseljenja sudova i sudskih predmeta, prema novoj organizaciji pravosu?a, trebalo bi da po?ne danas.

U me?uvremenu, u toku su poslednje pripreme za to, pakuju se i obeležavaju i svi predmeti koji ?e morati da budu preseljeni. I dok pravosudne starešine ne o?ekuju ve?e probleme u funkcionisanju sistema posle preseljenja, u sindikatu pravosu?a strahuju da bi do blokade rada pravosu?a ipak moglo da do?e.Weiterlesen...