Skupština Srbije po?e?e danas drugu vanrednu sednicu u 2010. godini, na kojoj ?e razmatrati osam zakonskih predloga.

Predlog zakona o elektronskim komunikacijama omogu?i?e da se prelazak sa analognog na digitalno emitovanje televizijskih signala obavi do aprila 2012. godine.Weiterlesen...