Vlada Srbije i Medjunarodni monetarni fond danas po?inju tehni?ke pregovore u okviru pete revizije stend baj aranžmana vrednog 3 milijarde evra.

Tokom pregovora dve strane najviše vremena ?e potrošiti razmatraju?i Zakon o fiskalnoj odgovornosti kojim bi trebalo da bude definisan na?in javne potrošnje, odnosno koliko novca iz budžeta može da se troši za javne radove.Weiterlesen...