Ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonji? otvori?e radove na izgradnji deonice Koridora 11 od Lajkovca do Uba, duge 12,5 kilometra.

Radovi ?e otpo?eti u selu Nepri?ava, u opštini Lajkovac, a izvo?a? je konzorcijum doma?ih preduze?a, predvo?enih Preduze?em za puteve "Beograd", koji je na tenderu dao najpovoljniju ponudu - 7,333 milijarde dinara, sa rokom završetka radova od 16 meseci.Weiterlesen...