Makroekonomska situacija povoljnija je nego pre tri meseca, i jedino je može destabilizovati eventualni neuspeh pregovora s MMF-om, smatra guvrener Jelaši?.

Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelaši? ocenio je, na konferenciji za novinare, da se ne postavlja pitanje da li ?e Srbija posti?i dogovor sa MMF-om, ve? samo kada ?e se to dogoditi, isti?u?i da bi najbolje bilo da dogovor bude postignut ve? tokom slede?eg dolaska MMF-a u Srbiju, krajem oktobra.Weiterlesen...