Ministarstvo za Kosovo i Metohiju o?ekuje od odgovornih na Kosovu da hitno sprovedu istragu i prona?u krivca za požar u ku?i Ruže Ratkovi? u selu Suvi Lukavac.

Pomo?nik ministra Bojan An?elkovi? izjavio je da je, prema informacijama kojima raspolaže Ministarstvo, požar bio podmetnut i da od odgovornih na Kosovu o?ekuje da šteta koja je po?injena na toj ku?i bude u potpunosti nadokna?ena, odnosno da ku?a bude obnovljena.Weiterlesen...