Na ve?ini aerodroma u Evropi poja?ane su mere bezbednosti i kontrola putnika koji putuju ka SAD, nakon pokušaja napada u avionu na liniji Amsterdam-Detroit.

Mere su uvedene kao odgovor na mogu?e teroristi?ke pretnje pošto je ju?e jedan Nigerijac, putnik na letu iz Amsterdama ka Detroitu, pokušao da aktivira sumnjivu napravu kada se avion približio odredištu. U tome su ga spre?ili putnici. U avionu je u tom trenutku bilo 278 putnika i 11 ?lanova posade.Weiterlesen...