Svaki vrti? u Beogradu ima obezbe?enu prostoriju za izolaciju deteta kod koga se razviju neki od simptoma novog gripa,saopštio je Sekretarijat za de?ju zaštitu.

Sekretarijat je, kako bi spre?io širenje novog gripa, u beogradskim predškolskim ustanovama pooštrio mere prevencije i angažovao 13 viših sanitarnih tehni?ara za interni nadzor sanitarno-higijenskih uslova u obdaništima.Weiterlesen...