Ministar policije Ivica Da?i? izjavio je u Somboru da zaposleni u MUP-u zaslužuju bolje plate s obzirom na rezultate i obe?ao da ?e to biti ispravljeno.

On je obe?ao da ?e u narednoj godini biti mnogo više ura?eno i na poboljšanju materijalnog položaja policije i na tehni?koj opremljenosti.Weiterlesen...