Policija je znala da je izveštaj na osnovu koga je pokrenut proces protiv bivšeg gradona?elnika Zrenjanina Gorana Kneževi?a pun grešaka,kaže Branislav Kneževi?.

Stankov kao ?lan tima koji je odredio cenu gra?evinskog zemljišta u industrijskim zonama u tom gradu od 6 evra po kvadratu, što je kasnije stavljeno na teret gradona?elniku, sada tvrdi da je ta cena realna, a da izveštaj koji je kasnije uradio za potrebe policije i koji tu cenu osporava – nije ta?an, jer je ra?en u brzini.Weiterlesen...