Novim Zakonom o bezbednosti saobra?aja bi?e obuhva?eni svi u?esnici u saobra?aju, pa i policajci i politi?ari koji su zašti?eni imunitetom, piše “Blic”.

Me?utim, politi?ari se i dalje mogu pozvati na imunitet za sva prekršajna i krivi?na dela za koje nije propisana kazna zatvora, dok za policajce važe sve odredbe zakona, sem one o zabrani zaustavljanja i parkiranja na odre?enim mestima jer zbog prirode posla moraju da budu u mogu?nosti da se zaustave bilo gde.Weiterlesen...