Teško je o?ekivati da do?e do povla?enja hrvatske tužbe sada kada je Srbija podnela kontratužbu za genocid, smatra profesor politi?ke filozofije Žarko Puhovski.

"To su o?ito politi?ke tužbe i nema spora me?u stru?njacima da su izgledi da bilo koja strana dobije proces zanemarljivi i prakti?no nikakvi. Radi se samo o tome da se za unutrašnje potrebe produži razdoblje pritiska na drugu stranu", kazao je za "Danas" Žarko Puhovski, profesor politi?ke filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Weiterlesen...