U Gra?anici je osnovan Politi?ki forum Kosova i Metohije, ?iji je cilj politi?ko objedinjavanje kosovskih Srba.

Za predsednika ove organizacije izabran je Mom?ilo Trajkovi?, lider nekadašnjeg Srpskog pokreta otpora na Kosovu. Srbi na Kosovu moraju da budu organizovani da odgovore svakom izazovu, a u ovom trenutku se suo?avaju sa politi?kom i ekonomskom krizom, kaže za B92 predsednik Foruma Mom?ilo Trajkovi?.Weiterlesen...