Funkcioneri sa duplim funkcijama verovatno ne?e morati da se odreknu nijedne do kraja mandata jer ?e Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije biti izmenjen.

Skupštini je Ustavni sud dao rok od 30 dana da dostavi mišljenje o ?lanu 82 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, prema kojem su svi funkcioneri morali do 1. aprila da izaberu jednu funkciju koju ?e obavljati.Weiterlesen...