Poljska ne?e iskoristiti rasprodaju vakcina, koje žele da prodaju evropske zemlje, pošto su nabavile velike koli?ine, a njihovi gra?ani ne?e da se vakcinišu.

Vakcinacija protiv gripa naišla je na slab odziv gra?ana u Francuskoj, koja je nabavila 94 miliona vakcina, a svega pet miliona Francuza pristalo je da se zaštiti od novog gripa. Višak vakcina prodaju Nema?ka i Holandija, a sli?an korak razmatraju Španija i Velika Britanija.Weiterlesen...