Donji dom poljskog parlamenta usvojio je zakon o obaveznoj hemijskoj kastraciji osu?enih za silovanje dece mla?e od 15 godina ili bliskih ro?aka.

Vlada desnog centra predložila je taj zakon zbog serije slu?ajeva da su o?evi silovali svoje ?erke. Tako?e se sa 12 na 15 godina pove?ava maksimalna zatvorska kazna za silovanje mla?e dece od 15 godina.Weiterlesen...