Poljska vlada objavila je stenogram razgovora pilota pred pad aviona predsednika poljske Leha Ka?injskog u kome je poginulo svih 96 putnika i ?lanova posade.

Taj aerodrom, za razliku od modernih civilnih vazdušnih luka, nema specijalne ure?aje za navo?enje.Weiterlesen...