Postoje novi potencijalni svedoci u istrazi o zlo?inima pripadnika OVK-a na Kosovu i slu?aju "trgovine organima", rekao je Vladimir Vuk?evi? za "Dnevnik".

"Imamo nova saznanja o ljudima koji su bili na samom mestu doga?aja i koji bi mogli otvoriti predmet u pravom smislu te re?i", rekao je tužilac za ratne zlo?ine Vladimir Vuk?evi? u intervjuu za novosadski "Dnevnik".Weiterlesen...