Pan?eva?ka nevladina organizacija “EKO13“ pokrenula je projekat koji ima za cilj da pomogne deci bez roditeljskog staranja iz doma "Spomenak" u Pan?evu.

Cilj projekta je da se poboljša položaj, unapredi kvalitet života i pomogne deci bez roditeljskog staranja iz doma "Spomenak" iz Pan?eva da lakše na?u posao.Weiterlesen...