Evropska komisija usvojila je IPA Nacionalni program finansijske podrške za Crnu Goru za ovu godinu vredan 27,23 miliona evra.

Reforma sudstva, policije i pograni?ne uprave, borba protiv korupcije, uklju?uju?i i razvoj civilnog društva, bi?e finansirani sa 6,35 miliona evra. Za reformu javnih finansija, eksterne revizije, inspekcije rada, projekte u ribarstvu i elektronskim komunikacijama bi?e obezbe?eno 7,78 miliona evra.Weiterlesen...