Pomo? Gr?koj za izlazak iz krize je na putu, ali strah od eventualne finansijske katastrofe i dalje optere?uje tu zemlju, kao i ostalih 16 ?lanica evrozone.

Paket pomo?i od 45 milijardi koji zajedni?ki treba da obezbede evrozona i Me?unarodni monetarni fond trebalo bi da olakša Atini isplatu duga za ovu godinu. Ipak, primenu ovih mera komplikuje Nema?ka, plaše?i se posledica koje to može ostaviti na njenu finansijsku situaciju.Weiterlesen...