Klizište i dalje preti Trgovištu. Novac od prodaje imovine ste?ene kriminalom prvi put upotrebljen za pomo? ugroženima.

Plan hitne sanacije klizišta koje može da izazove nove poplave još ve?ih razmera, stru?njaci CIP-a dostavili su opštinskoj upravi. Ipak, kako kažu u opštini, po?etak radova ?eka na dolazak predstavnika CIP-a u Trgovište.Weiterlesen...