Nadležno ministarstvo omogu?ilo je Ljubomiru Tintoru, koji je izuzetan ?ak iako teško bolestan i živi u izbegli?kom kampu, boravak i terapiju u Atomskoj banji.

Pre nešto više od nedelju dana B92 je prikazao pri?u o teškom život porodice Tintor, koja živi u izbegli?kom kampu u Krnja?i, a koju je obišao ministar Rasim Ljaji?. Ministar je ve? ispunio deo obe?anja, a ?aku generacije Ljubomiru, koji boluje od cerebralne paralize, le?ilište u Atomskoj banji omogu?ilo je pravu pripremu pred po?etak nove školske godine.Weiterlesen...