Porukom poslatom na broj 9009 preko svih mobilnih mreža u Srbiji gra?ani mogu da pomognu deci Haitija u kampanji kancelarije UNICEF-a u Beogardu.

Cena poruke je 50 dinara, plus PDV, a pomo? je usmerena, pre svega, na obezbe?ivanje vode za pi?e, dodatne hrane za oporavak dojen?adi i male dece, poboljšanje sanitarnih uslova i obezbe?enje smeštaja za decu bez roditelja u privremenim skloništima.Weiterlesen...