Ministar rada Rasim Ljaji? uru?io je predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom ugovore o finansiranju projekata za poboljšanje položaja.

Najve?i broj odobrenih projekata je za dnevni boravak i stanovanje uz podršku osoba sa invaliditetom.Weiterlesen...