Ministar odbrane Dragan Šutanovac i gradona?elnik Užica Jovan Markovi? potpisali su protokol o konverziji vojnog aerodroma Ponikve u civilne svrhe.

Potpisanim protokolom, kako je izjavio ministar Šutanovac, reguliše se proces "prevo?enja" ovog objekta u civilno-vojni aerodrom, s idejom da se ubrzo, u skladu sa mogu?nostima, koristi za potrebe civilnog stanovništva.Weiterlesen...