Javno vodoprivredno preduze?e “Beogradvode” proglasilo je vanrednu odbranu od poplava na Savi, Dunavu i Kolubari.

Kriti?na situacija je bila u opštini Obenovac gde je u nekoliko sela po?ela evakuacija stanovništva, kao i u okolini ?a?ka i Loznice gde su pojedina doma?instva pod vodom.Weiterlesen...